Activity

Water Symposium " Rioolwater als spiegel van de maatschappij"

16 June
KWR
16 June 2022
12:00 until 18:00
Seminar
28 January 2022 | 2 minutes read

(for the English version scroll down)

Het riool is een rijke bron aan informatie en verschaft ons inzicht in ons gedrag en gezondheid als maatschappij. Er zijn talloze voorbeelden waarin het riool ons voorziet van relevante informatie, denk aan het monitoren van COVID tot aan het gebruik van drugs.

Op 16 juni van 12:00 – 18:00- uur organiseert TI COAST in samenwerking met RIWA-Rijn en KWR het Water Symposium “Rioolwater als spiegel van de maatschappij”. Het Watersymposium zal plaatsvinden bij KWR in Nieuwegein. 

De inhoudelijke thema’s van deze middag concentreren zich rondom Micro-organismen en Chemicaliën die in afvalwater gemeten kunnen worden en informatie geven over leefwijze en gezondheid. Op deze middag wordt door inspirerende sprekers uiteengezet wat er mogelijk is en waar kansen en uitdagingen liggen. Aansluitend is er een paneldiscussie waarin dieper op deze onderwerpen wordt ingegaan.

Doel van deze bijeenkomst is om de watersector en de analytische onderzoeksector met elkaar in contact te brengen om zo nieuwe ideeën en netwerken te genereren die kunnen leiden tot nieuwe consortia of projectvoorstellen.

Het volledige en inspirerende programma treft u aan in de bijlage. 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan dit Watersymposium en aan de hand van een paar actuele voorbeelden samen een doorkijk te maken naar wat er nog meer mogelijk is of nodig is. Deelname is kosteloos.

Registratie:

U kunt zich registreren via deze link uiterlijk op 8 juni 2022. 

 

English version

The sewer is a rich source of information and provides us with insight of our behavior and health as a society. There are countless examples in which the sewer provides us with relevant information, such as monitoring COVID or the use of illicit drugs.

On 16 June from 12:30 – 17:00 hrs, TI COAST organizes in collaboration with RIWA-Rijn and KWR the Water Symposium “Sewage as mirror of our society”.

This afternoon symposium focuses on Micro-organisms and Chemicals. Inspiring speakers will share the current state of the art, opportunities and challenges. This session is concluded by a panel discussion in which these topics are discussed in more detail.

The aim of this meeting is to bring the water sector and the analytical research sector into contact with each other in order to generate new ideas and networks to develop new consortia or project proposals.

The program of this afternoon is seperate attached. 

We would like to invite you to participate in this Water Symposium. Registration (free of charge) is required.

Registration: 

Please register by using this link before 8 June 2022. 

Location

Groningenhaven 7
3433 PE Nieuwegein
Nederland
Contact