analytical science banner

  • Home
  • News/Events
  • Latest News
  • NWA Startimpuls “Meten en Detecteren van gezond gedrag” gehonoreerd!

NWA Startimpuls “Meten en Detecteren van gezond gedrag” gehonoreerd!

NWA MD

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft op 6 juli 2017 de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) Startimpulsaanvraag Meten en Detecteren van Gezond Gedrag officieel gehonoreerd.

Onder leiding van boegbeeld Marco Beijersbergen en trekker Hubertus Irth is de verzamelde inbreng van vele experts samengebracht in één voorstel. Gekozen is voor het complexe verbindende thema gezondheid van de mens.

De doelstelling is om concrete oplossingen te vinden zes uitdagingen:
• Ontdekking en validatie van (bio)markers/parameters van gezond gedrag
• Bepalen van de blootstelling van individuen aan luchtverontreinigingen
• Ontwikkeling van persoonlijke sensoren voor de monitoring van gezonde voeding
• Ontwikkeling van sensoren voor belangrijke gezondheidsparameters
• Ontwikkeling van Data Science & Chemometrie voor deze toepassingen
• Exploratieve sensorontwikkelingen voor het mobiel monitoren van persoonlijke gezondheid
• De gebruiker: interface en ethiek

De commissie was vooral te spreken over de aangebrachte focus en concretisering van het voorstel. Eveneens werd de aandacht voor ethiek gewaardeerd. Men was te spreken over de verbindingen van onderzoeksgroepen vanuit verschillende sectoren. De track-records van de verschillende groepen bieden veel perspectief voor succesvolle kennisbenutting en -uitbreiding.

Wij feliciteren alle Principal Investigators en betrokkenen met de honorering van deze Startimpuls en hopen op veel vruchtbare samenwerkingen.
NWa MD schedule oud 20170712

Search News Articles