Meten en Detecteren

Route Workshop NWA Measuring and Detecting, 28 March 2018

NWAlogo

Locatie: Scheltema, Leiden

Preliminary program
13.00 - 13.30 Arrival with coffee/tea
13.30 - 14.00 Introduction and welcome by M Beijersbergen and H Irth
- Status of the NWA
- Upcoming opportunities
- Progress in M&D (StartImpuls)
- Reminder of structure of Route

14.00 - 15.00 Parallel sessions, part I
Building the matrix: 4 game changers // 140 cluster questions

15.00 - 15.30 Presentation results parallel sessions part I
Each subgroup presents the highlights of the discussion

15.30 - 16.00 Break
16.00 - 16.45 Presentations of other NWA routes

16.45 - 17.30 Parallel sessions, part II
Explore chances for collaboration between route M&D and the routes “Circular economy and resource efficiency: sustainable circular impact” and “Sustainable production of safe and healthy food”.

17.30 - 18.00 Presentation results parallel sessions part II

18.00 - 19:00 Closing Remarks and drinks

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Workshop NWA Measuring and Detecting, Wednesday 28 March, 13.30 – 17.30, Leiden

In 2017, the first research programs were funded by the Dutch Science Agenda (NWA) in the framework of StartImpuls. The NWA route Measuring & Detecting was very pleased to be selected as one of the eight routes to obtain a StartImpuls subsidy of 2.5 M€. We expect the NWA to get a further impulse from the government in 2018 and the years thereafter.

The workshop we announce now aims to discuss and prepare for future NWA initiatives (e.g. in the Spankracht framework). We will also seek to establish structural relationships with other NWA routes that already have expressed their interest to collaborate and interact with the NWA route Measuring & Detecting. We will inform you (via email and website "www.metendetecteren.nl") as soon as more information about this meeting is available. If you know people who would like to be added to the mailing list please inform us at [email protected].
Meeting details
When: Wednesday 28 March, 13.30 – 17.30
Where: Scheltema Leiden, Marktsteeg 1, 2312 CS Leiden
Registration: [email protected]

For more information please contact:
prof. dr. Marco Beijersbergen, mailto:[email protected]
prof. dr. Hubertus Irth, mailto:[email protected]
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NWA-route Meten en Detecteren: Alles, Altijd en Overal 

Gehonoreerd: Startimpuls Meten en Detecteren van Gezond Gedrag!

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft op 7 juli 2017 de Nationale Wetenschaps Agenda (NWA) Startimpulsaanvraag Meten en Detecteren van Gezond Gedrag officieel gehonoreerd. Onder leiding van boegbeeld Marco Beijersbergen en trekker Hubertus Irth is de verzamelde inbreng van vele experts samengebracht in één voorstel. Gekozen is voor het complexe verbindende thema gezondheid van de mens. De doelstelling is om concrete oplossingen te vinden zes uitdagingen:

  • Ontdekking en validatie van (bio)markers/parameters van gezond gedrag
  • Bepalen van de blootstelling van individuen aan luchtverontreinigingen
  • Ontwikkeling van persoonlijke sensoren voor de monitoring van gezonde voeding
  • Ontwikkeling van sensoren voor belangrijke gezondheidsparameters
  • Ontwikkeling van Data Science & Chemometrie voor deze toepassingen
  • Exploratieve sensorontwikkelingen voor het mobiel monitoren van persoonlijke gezondheid
  • De gebruiker: interface en ethiek

De commissie was vooral te spreken over de aangebrachte focus en concretisering van het voorstel. Eveneens werd de aandacht voor ethiek gewaardeerd. Men was te spreken over de verbindingen van onderzoeksgroepen vanuit verschillende sectoren. De track-records van de verschillende groepen bieden veel perspectief voor succesvolle kennisbenutting en -uitbreiding. Wij feliciteren alle Principal Investigators en betrokkenen met de honorering van deze Startimpuls en hopen op veel vruchtbare samenwerkingen. Lees meer op: http://www.wetenschapsagenda.nl/nwo-honoreert-aanvragen-startimpuls-nationale-wetenschapsagenda/NWa MD schedule oud 20170712NWa MD schedule oud 20170712


NWa MD schedule oud 20170712

Indiening Startimpuls: Meten en Detecteren van Gezond Gedrag