analytical science banner

  • Home
  • Human Capital
  • Education Grants

Education Grants

The Topsector Chemistry Grant Program

Dutch follows English
The Dutch Ministry of Economic Affairs identified an increasing need for highly qualified natural scientists. The ‘Topsector Chemistry’ aims to alleviate the anticipated shortage of chemists and chemical engineers in the Topsector Chemistry Grant Programs, which are followed next to their regular education. The Topsector Chemistry Grant Program comprises four talent programs.

mscplus logoCOAST organizes two programs for excellent students with a curriculum focussed on Analytical Sciences. ASTP, a collaborative effort of COAST and Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, is a three-year talent program for vocational BSc (HLO) students. COAST MSc+ is a two-year program for academic MSc students. 

Students in the Analytical Sciences Talent Program (ASTP), the talent program for vocational BSc students specializing in analytical chemistry receive 150 hours per year extra education, perform internships with accredited companies, and get a grant of about € 3000 to € 5400 per year during the last three years of their education. Students in the first year of their HLO program can apply through the ASTP-page of the COAST website. (Application open from March until the end of April).

Students in the MSc+ program, the talent program for MSc specializing in analytical chemistry, will follow 150 hours per year extra education, perform internships with accredited companies and receive a grant up to € 5000 per year. Students in the last year of their BSc can apply through the MSc+ page of the COAST website. (Application closes 9 September 2020)


isptStudents in the vocational BSc talent program PTTP (Process Technology Talent Program) follow additional education that broadens and deepens their knowledge and is aimed at entrepreneurship and innovation. Lectures are presented by experts from industry and (academic) knowledge institutes. The students perform internships with leading companies that contribute in-kind to the program. PTTP does not pay grants. Students who have completed their propaedeutic can apply through the PTTP site of ISPT. (Application closes 1 October).

 

Het Topsector Chemiebeurzenprogramma

De Nederlandse economie heeft in toenemende mate behoefte aan hoogopgeleide beta-wetenschappers en technici. De Topsector Chemie stelt zich ten doel om het dreigende tekort aan scheikundigen en scheikundig technologen tegen te gaan. Daarom zijn de Topsector Chemiebeurzen in het leven geroepen. Getalenteerde studenten volgen deze talentenprogramma's naast hun reguliere studie en ontvangen hiervoor een beurs van bedrijven. Het Topsector Chemiebeurzenprogramma kent vier talentenprogramma’s.

mscplus_logoCOAST organiseert twee programma's voor excellente studenten die een studie volgen in de richting van Analytische Chemie. ASTP, een samenwerking van COAST en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, is een driejarig talentenprogramma voor studenten van het hoger onderwijs (HLO). MSc+ is een tweejarig talentenprogramma voor academische MSc studenten. 

Studenten in het Analytical Sciences Talent Program (ASTP), het talentenprogramma voor HLO-studenten met specialisatie analytische chemie, volgen in de laatste drie jaar van hun opleiding 150 uur per jaar extra onderwijs, doen stages bij toonaangevende bedrijven en krijgen een beurs oplopend van € 3000 tot maximaal € 5400 per jaar. Studenten in het eerste jaar van hun HLO-opleiding kunnen zich voor selectie aanmelden via de ASTP-site van COAST. (Inschrijving mogelijk vanaf maart tot eind april).

Studenten in het MSc+ programma volgen een MSc opleiding met een specialisatie analytische scheikunde. Zij volgen per jaar 150 uur extra onderwijs, doen stages bij toonaangevende bedrijven en krijgen een beurs van maximaal € 5000 per jaar. Studenten in het laatste jaar van hun BSc-opleiding kunnen zich aanmelden via de MSc+-pagina van de COAST website. (Inschrijving sluit 23 januari 2020).

isptStudenten in het HBO-talentenprogramma Process Technology Talent Program (PTTP) volgen in hun tweede tot en met vierde opleidingsjaar een programma met verbreding en verdieping van kennis gericht op ondernemerschap en innovatie verzorgd door experts uit bedrijfsleven en (universitaire) kennisinstellingen. Zij lopen stage bij toonaangevende bedrijven die in natura bijdragen aan het programma. Studenten ontvangen geen beurs. Studenten in het bezit van hun HBO-propedeuse kunnen zich aanmelden via de PTTP website van ISPT. (Inschrijving sluit midden 1 oktober).